Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul Polimeri
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. POLIMERI
Ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
Tehnologia polimerilor
Modificare polimeri
Elastomeri
 ECO-BIO-FOAM    DESPRE PROIECT
 • Denumirea proiectului: Ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili
 • Acronim: ECO-BIO-FOAM
 • Numar contract: 32101
 • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii prin Centrul National de Managenent Programe
 • Durata Proiectului: 1 Octombrie 2008 - 30 Noiembrie 2011
 • Rezumatul proiectului:
 • Folosirea polimerilor proveniti din resurse regenerabile ca alternativa a celor conventionale contribuie, pe de o parte, la economisirea combustibililor neregenerabili iar pe de alta parte la diminuarea / eliminarea acumularilor de plastice post consum in mediu. Amidonul, principalul polizaharid natural, este relativ ieftin si se foloseste la fabricarea amestecurilor biodegradabile prelucrabile in ambalaje ecologice. Din cauza higroscopicitatii ridicate si a proprietatilor fizico – mecanice scazute, produsele finite obtinute din amidon au comportare necorespunzatoare in utilizare. Avantajele certe prezentate de acest polimer au condus la gasirea unor noi solutii de modificare fizica si chimica a amidonului cu transformarea acestuia in noi materiale expandabile pentru amblaje ecologice folosite la transportul produselor friabile. Pentru crearea structurilor expandate se considera variantele care se aplica cel mai usor in conditii practice.Tehnologia de realizare a noilor ambalaje celulare biodegradabile este de tip ecologic si are in vedere un procedeu controlat, care se poate transpune in fabricatie, pe linii de productie existente, in conditii economice. Realizarea proiectului se bazeaza pe urmatoarele trei tipuri de activitati specifice programului 4: cercetare tehnologica, dezvoltare experimentala si activitati suport. Aceste activitati sunt desfasurate intr-un consortiu format din 6 parteneri din care 5 romani si un partener strain si anume: 2 institute de cercetare, 3 universitati, 1 societate comerciala. Activitatile prevazute in planul de realizare sunt adaptate obiectivului si indicatorilor de rezultat vizati. Proiectul, in ansamblul sau, are la baza un concept managerial modern si eficient de corelare echilibrata a activitatilor cu resursele umane, materiale si financiare. Proiectul atrage tineri specialisti in activitatea de cercetare si precizeaza impactul generat de proiect. Indicatorii de rezultat urmariti sunt relevanti pentru programul 4 din PNCD2.

PARTENERI
 • Institutie coordonatoare:
  Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti Departament Polimeri
  Director de proiect Dr. Ing. Doina Dimonie, tel. 0213128501, Fax: 0213123493, email: ddimonie@icechim.ro
 • PARTENER 1 (P1)
  Universitatea Politehnica Bucuresti;
 • PARTENER 2 (P2)
  Institutul de Chimie Fizica "Ilie Murgulescu" Bucuresti;
 • PARTENER 3 (P3)
  Academia de Studii Economice Bucuresti;
 • PARTENER 4 (P4)
  SC Corola SA Focsani
 • PARTENER 5 (P5)
  Universitatea din Patras – partener nefinantat

OBIECTIVE

OBIECTIV GENERAL

 • Realizarea unor ambalaje celulare ecologice biodegradabile pe baza de polimeri regenerabili cu nivel calitativ comparabil cu cel al ambalajelor confectionate din polimeri proveniti din resurse conventionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Elaborarea modelului experimental de realizare si caracterizarea ambalajelor celulare biodegradabile obtinute;
 • Elaboarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea unor noi ambalaje celulare biodegradabile ecologice pe baza de amidon modificat;
 • Experimentarea solutiei propuse si caracterizarea ambalajelor celulare biodegradabile ecologice realizate pe utilaje de prelucrare din topitura specifice;
 • Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului;
 • Documentatie de analiza tehnico – economica;
 • Experimentarea tehnologiei la cofinantator;
 • Diseminarea rezultatelor;
 • Depunere la OSIM a cererii de brevet;
 • Schimburi de buna practica;

PLAN DE REALIZARE
 • Etapa 1 - Studii privind posibilitatile de realizare a ambalajelor polimerice celulare ecologice pe baza de amidon. Termen - 16.02.2009
 • Etapa 2 - Studii si analize privind metodica de caracterizare. Model experimental. Termen - 30.11.2009
 • Etapa 3 - Elaborarea tehnologiei de obtinere a noilor ambalaje celulare biodegradabile ecologice pe baza de amidon. Termen - 30.06.2010
 • Etapa 4 - Proiectare tehnologie de laborator. Diseminare pe scare larga prin comunicarea si publicarea rezultatelor. Termen - 30.11.2010
 • Etapa 5 - Tehnologie de laborator. Documente tehnico-ec. Specificatii tehnice. Drepturi de proprietate intelectuala. Diseminare. Manifestari stiintifico-tehnice. Cursuri de perfectionare. Vizite de lucru. Termen - 30.11.2010
 • Etapa 6 - Drepturilor de proprietate intelectuala. Diseminare. Manifestari stiintifico-tehnice. Cursuri perfectionare.Vizite de lucru. Termen - 30.09.2011


COLECTIV COORDONATOR
 • Dimonie Doina
 • Dimonie Mihai
 • Nicolae Cristian Andi
 • Radovici Constantin
 • Dumitriu Irina
 • Fierascu Radu-Claudiu
 • Doncea Sanda
 • Trandafir Inna
 • Iancu Rusandica
 • Pop Simona-Florentina

APARATURA
aparatura eco-bio-foam


REZULTATE

1. PRODUSE:

a. Granule cu continut variabil de amidon prelucrabile in spume biodegradabile:

Granule cu continut variabil de amidon prelucrabile in spume biodegradabile

b. Spume biodegradabile:

Spume biodegradabile

2. TEHNOLOGIE DE LABORATOR pentru obtinerea unor ambalaje ecologice biodegradabile pebntru transportul produselor friabile.

3. CERERE BREVET de inventie nr.A/01202 /23.XI.2011 "Compoztie si procedeu pentru obtinerea ambalajelor biodegradabile expandate"

4. STUDII
 • Eliminarea culorarii (degradarii) amestecurilor pe baza de amidon la prelucrarea din topitura;
 • Posibilitati de delaminare a silicatilor folositi la ranforsarea noilor compounduri pe baza de amidon astfel incat sa fie eliminata degradarea la prelucrarea din topitura;
 • Reologia topiturilor unor amestecuri cu continut variabil de amidon;
 • Morfologia amestecurilor pe baza de amidon
 • Obtinerea spumelor biodegradabile din amestecuri cu continut variabil de amidon
 • Proprietatile mecanice, dynamo – mecanice, termice si morfologice ale spumelor pe baza de amidon
5. Articole publicate in reviste cotate ISI
 • D. Dimonie, C. Radovici, G. Vasilievici, M.C. Popescu, S. Garea, "The dependence of the XRD morphology of some bionanocomposites on the silicate treatment", Journal of Nanomaterials, 2008, doi:10.1155/2008/538421;
 • Doina Dimonie, Ivan Kelnar , Catalina Duncianu, Ramona Marina Coserea, Florentina Simona Pop , Irina Dumitru, Maria Cristina Popescu , Catalin Zaharia, "The miscibility estimation of some nanocompositers based on starch", E-Polymers, 2011, 09, ISSN 1618-7229, www.e-polymer.org;
 • Doina Dimonie, Ivan Kelnar, Radu Socoteanu, Raluca Nicoleta Darie, Florentina Simona Pop, Catalin Zaharia, Celina Petre, Monica Nemteanu, Ramona Coserea, " The influence of the miscibility and micro – structure on the surface defects of some starch bio – hybrides", Materiale Plastice 2010, Nr.4
 • Doina Dimonie, Constantin Radovici, Inna Trandafir, Simona Florentina Pop , Irina Dumitriu, Radu Fierascu, Luiza Jecu, Celina Petre, Catalin Zaharia, Some aspects concerning the silicat delamination for obtaining polymeric bio-hybrids based on starch", Revue Roumaine de Chimie, 2011, 56(7), 685 – 690
6. Lucrari publicate in volumul unor conferinte
 • Doina Dimonie, Ivan Kelnar , Ramona Marina Coserea, Raluca Darie, Florentina Simona Pop , Irina Dumitriu, Catalin Zaharia, "Some Aspects Concerning the Surface Defects of Green Nanocomposites based on Renewable Resources", 16th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE16, 9-12 Septembrie, 2009, Sinaia, Romania, , ISBN 978-606-521-349-4 .
 • Doina Dimonie, Ramona Coserea, Radovici Constantin, Simona Pop, Bojin Dionezie, Socoteanu Radu, Celina Petrea, Zaharia Catalin, Roxana Zghirian, "Approaches considering a better incorporation of multilayered silicate into a polymeric matrix designed for bio – nano – materials obtaining", Second International Workshop on Advanced, Nano – and Biomaterials and their Applications, French-Romanian Topical meeting on Nano and Biomaterials, 15 – 19 September 2010, Sibiu, Romania;
 • Doina Dimonie, Ramona Coserea, Roxana Zghirian, Bojin Dionezie, Radovici Constanti, Radu Socoteanu, Celina Petre, Doina Dimonie, "The influence of the interfacial tension on the morphology of some bio - hybrides based on starch", International Conference of the South Eastern Countries Chemical Societies September - ICOSECS7 – 7TH, 15 – 17, 2010, Bucharest – Romania, ISBN 978-973-748-512-0
7. Comunicari
 • Doina Dimonie, Ramona Marina Coserea , Radu Socoteanu, Maria Cristina Popescu, "The FTIR Analysis of the Silicate Treatment Influence on the Properties of Some Polymeric Bionanocomposites", Eurofillers Congress "From macro to nanofillers for structural and functional polymer materials", 21-25 Iunie 2009, Alessandria, Italia.
 • Doina Dimonie, Ramona Marina Coserea, Florentina Pop, Catalina Duncianu, Ivan Kelnar, Catalin Zaharia, "The Surface Defects of Some Composites based on Starch", 10th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, Santiago, CHILE, 28 Septembrie-2 octombrie 2009, ISBN 973-8130-91-3.
 • Doina Dimonie, Ramona Marina CoΊerea, Radovici Constantin, Cristian Grigoras, Simona Pop , Catalin Zaharia, Raluca Darie , Roxana Popescu, "Aspecte privind obtinerea bio-nano-compozitelor polimerice pe baza de resurse regenerabile", "Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila – PRIOCHEM V", 29-30 octombrie 2009, Sinaia, Romania.
 • Doina Dimonie, R.M. Coserea, L. Anton, R. Socoteanu, C. Petrea, S.F. Pop, "The visco-elastic behavior of some materials based on renewable polymers designed for foam packages", The 14th International conference on Physical Chemistry, 02-04 Iunie 2010, Bucuresti, Romania.
 • Doina Dimonie, Ramona Coserea, Radovici Constantin, SimonaPop, Bojin dionizie, socoteanu Radu, Celina Petre, Roxana Popescu, " Nano –hibride polimerice. Delaminarea silicatului sub actiunea fortelor de forfecare la prelucrarea din topitura", A XXXI –a conferinta nationala de Chimie, 6 -8 octombrie 2010, Rm.Valcea, Romania
 • D. Dimonie, C. Radovici, S. Pop, R. Socoteanu, C. Petrea, R. Coserea, R. Zgirian, "Reologia topiturilor unor materiale biodegradabile pe baza de amidon", simpozionul national cu participare internationala "Prioritatile chimiei pentru o dezvoltare durabila",ICECHIM, 28-29 Octombrie 2010, Bucuresti, Romania.
 • Doina Dimonie, Juganaru I, Irina Fierascu, Radu Fierascu, Pop Simona Florentina, Sanda Doncea, Socoteanu Radu, Petre Celina , Anton Liliana, Inna Trandafir, Coserea M, Marius Petrache, "Gonflarea extrudatului si dependenta de pproprietatile vasco – elastice ale unor materiale biodegradabile pe baza de amidon", PRIORICHEM 2011, ICECHIM, Bucharest
 • Doina Dimomie, Inna Trandafir, Pop Simona Florentina, Irina Fierascu, Radu Fierascu, Sanda Doncea, Marius Ghiurea, Socoteanu Radu, Petrea Celina, Anton Liliana, Marius Petrache," Influenta vasco – elasticitatii biohibridelor pe baza de amidon asupra proprietatilor expandatelor biodegradabile pentru ambalaje ecologice", PRIORICHEM 2011, ICECHIM, Bucharest
 • Doina Dimonie, Luiza Jecu, Iulia Raut, Mariana Constantin, Marius Ghiurea, Celina Petre, Inna Trandafir, Pop Simona, Marius Petrache, " Biodegradabilitatea unor noi tipuri de bio – hibride de tip nanocompozit pe baza de amidon", PRIORICHEM 2011, ICECHIM, Bucharest

CONTACT

Director de proiect: Dr.Doina Dimonie
ddimonie@icechim.ro;
Tel: 0723458834


Icechim © 2009-2020 Activitate | Infrastructura de cercetare | Echipa | Proiecte | Colaborari | Publicatii | Contact    

Logo Symbol Mediasoft